Zbigniew Heryng

Search
Generic filters
Exact matches only
Zbigniew Heryng
Kontakt z autorem

+48 602 656 608

Psycholog – praktyk, trener interpersonalny, doradca, coach, mentor, terapeuta z dużym doświadczeniem życiowym i zawodowym. Od wielu lat pomaga ludziom w poznawaniu samych siebie, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych w pracy i życiu osobistym, budowaniu dobrych relacji z innymi, wypełnianiu ról społecznych, wprowadzaniu zamierzonych zmian i dostosowywaniu się do zmian wymuszonych, realizacji celów życiowych, radzeniu sobie ze stresem i kształtowaniu odporności psychicznej, odnajdywaniu równowagi między życiem zawodowym i osobistym oraz rozwiązań służących przezwyciężaniu trudności i kryzysów życiowych.

Od 1998 roku trener I° i II° rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certified Trainer Practitioner of NLP. Certyfikowany konsultant metody DISC. Studiował cybernetykę ekonomiczną i psychologię. Psycholog od 1986 roku. Ukończył m.in. studia podyplomowe z Pomocy Psychologicznej na UAM w Poznaniu oraz z coachingu na SWPS, Szkołę Higieny Psychicznej przy Polskim Towarzystwie Higieny Psychicznej, szkołę trenerów TROP przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, roczny kurs Neuro – Lingwistycznego Programowania w Polskim Instytucie NLP, roczny kurs Interwencji Kryzysowej organizowany przez PTP i wiele innych krótszych szkoleń. Aktualnie doskonali się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Od 1994 roku z powodzeniem prowadzi własną działalność w zakresie szkoleń, pomocy psychologicznej i od kilkunastu lat coachingu. Przeprowadził około 18 500 godzin szkoleń dla blisko 36 000 ludzi z ponad 180 przedsiębiorstw i instytucji w całej Polsce, około 2600 godzin coachingu i kilka tysięcy sesji indywidualnych z zakresu pomocy psychologicznej.

Prowadzi warsztaty i treningi z zakresu psychologii wprowadzania zmian, rozwoju kompetencji osobistych i interpersonalnych w kierowaniu ludźmi i pracy zespołowej, nieantagonizującej komunikacji wewnętrznej w organizacjach, zarządzania przez rozmawianie, automotywacji i motywowania, zarządzania sobą w czasie i swoim życiem, zarządzania kryzysowego, zapobiegania nadmiernej fluktuacji i zwiększania retencji pracowników produkcyjnych, zarządzania konfliktami, różnicami pokoleniowymi, radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej.

Interesuje się problematyką zapobiegania i unikania mobbingu i molestowania w pracy, psychologią zmian, podejmowania ról społecznych i zawodowych, zapobiegania wykluczeniom i wypaleniu zawodowemu, przezwyciężania kryzysów życiowych, wspomagania rozwoju osób w wieku 50+. Trener „młodych w pracy” z trzech pokoleń: tzw. Baby Boomersów, Iksów i Igreków. Propagator metody DISC w relacjach, pracy zespołowej, zarządzaniu i sprzedaży, zarządzania kompetencjami oraz podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w życiu w ogóle.

Menu