Coaching

Search
Generic filters
Exact matches only

Coaching stał się przez kilka ostatnich lat powszechną i popularną metodą zwiększania efektywności zawodowej i doskonalenia kadry. Jest  to metoda uczenia się – jeden na jeden – oferująca osobiste wsparcie coacha, stymulowanie rozwoju, zaangażowanie w realizacji celów i podejmowaniu wyzwań – w oparciu o relację zaufania. Wychodzi od sytuacji „teraz” i jest zorientowany na przyszłość, a więc na to, dokąd chce zmierzać klient oraz jego organizacja w zakresie celów i wyzwań oraz postaw, umiejętności czy kompetencji jakich potrzebują dla zwiększenia efektywności i skuteczności w ich osiąganiu.

Celem coachingu jest takie wsparcie klienta przez coacha, aby ten w spójny i pewny sposób mógł korzystać ze swych mocnych stron i posiadanych zasobów oraz  zredukować wpływ słabych stron i ograniczeń osobistych na drodze do osiągania swoich celów czy wprowadzania zmiany.

Oferujemy Państwu następujące coaching indywidualny i grupowy:

  • skoncentrowany na rozwoju umiejętności przywódczych i zarządzania (Leadership Coaching, Executive Coaching),
  • sprzedażowych (Sales Coaching)
  • kompetencji podczas wykonywania pracy (On-the-Job Coaching) czy nowej pracy (On-the-Board Coaching),
  • w zakresie planowania i osiągania celów osobistych oraz osiągania równowagi między życiem zawodowym i osobistym (Life Coaching, Work-Life Balance Coaching)
Menu