Diagnoza personalna

Search
Generic filters
Exact matches only

W procesach rekrutacji, alokacji zasobów ludzkich, projektowaniu działań rozwojowych, kluczowe znaczenie ma zdiagnozowanie, a następnie optymalne wykorzystanie posiadanych przez pracownika zasobów oraz dopasowanie do zadań stanowiska. Oferujemy Państwu nowoczesne narzędzia wspomagające te procesy. Są to testy i kwestionariusze zarówno w formie on-line jak i “szyte na miarę” zgodnie z konkretnym zapotrzebowaniem.

FRIS®

FRIS® to nowe, polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe. Opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najefektywniej wykorzystać swoje naturalne predyspozycje. FRIS® jest prosty, intuicyjny i spójny. Przystępnie i zrozumiale wyjaśnia jak ludzie komunikują się, podejmują decyzje i rozwiązują problemy. Test jest wykonywany on-line. Przedstawienie wyników testu dokonuje licencjonowany trener FRIS®.

Co dokładnie bada FRIS®

  • czemu nadajemy największy priorytet
  • które mechanizmy myślowe najchętniej i najczęściej wykorzystujemy
  • jaki rodzaj informacji jest nam najbardziej przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją lub problemem
  • jakie argumenty są dla nas najbardziej przekonywujące
  • w oparciu o co podejmujemy decyzje
  • co nas irytuje, stresuje, wypala, a co nas motywuje i wyzwala efekt FLOW
  • w jakie etapy realizacji projektu najchętniej się angażujemy

W oparciu o model FRIS® prowadzimy szkolenia doskonalące współpracę w zespołach, komunikację, podejmowanie decyzji, radzenie sobie z problemami i konfliktami.

Talenty Gallupa

Success Insight

Test został opracowany w oparciu o  teorię szwajcarskiego psychologa Carla Gustawa Junga. Wykonywany jest on-line.

Wyniki testu Success Insights prezentowane są w formie szczegółowych raportów opisujących profile osobowości i charakterystyczne dla nich sposoby działania i wchodzenia w interakcje z drugim człowiekiem. Raport prezentuje przykładowe typy zachowań badanego w określonych sytuacjach.

Dostępne są:

  • Raport przełożony-podwładny – wskazuje na skuteczne sposoby oddziaływania w kontaktach z poszczególnymi pracownikami.
  • Raport dla kadry menedżerskej – raport skupia sie na predyspozycjach oraz obszarach do rozwoju aktualnych i przyszłych liderów.
  • Raport dla handlowców / sprzedawców – raport opisuje, czy dana osoba posiada cechy, które mogą pomóc jej w pełnieniu roli handlowca.

Test Success Insights jest testem psychologicznym, stąd jego omówienie jest przeprowadzane przez wykwalifikowanego psychologa, posiadającego licencję na jego stosowanie.

Testy kompetencyjne

To skuteczne narzędzie diagnozowania poziomu kompetencji pracowników. Testy kompetencyjne są tworzone na indywidualne zamówienie klienta. Ich zaletą jest przede wszystkim to, że odpowiadają na konkretne zapotrzebowanie, a sytuacje w nim opisane są ściśle powiązane ze specyfika firmy. Testy kompetencyjne mają zastosowanie głównie w: rekrutacji i selekcji kandydatów na określone stanowisko, selekcji pracowników, np. do programów talentowych, oceny poziomu kompetencji pracowników, porównanie kompetencji przed i po udziale w programach rozwojowych.

Opracowanie i wdrożenie testu kompetencyjnego przebiega w kilku krokach. Krok pierwszy to opisu kompetencji na danym stanowisku, następnie stworzenie kwestionariuszy zawierających 3 do 5 pytań sprawdzających każdą wyłonioną kompetencję. Gotowy kwestionariusz testowany jest na grupie pilotażowej w celu określenia jego trafności. Odstani krok to przeprowadzenie badania, podsumowanie wyników oraz przygotowanie raportów podsumowujących.

Zadanie wypełniającego test polega na wskazaniu najlepszej i najgorszej odpowiedzi spośród czterech opisanych sytuacji. Za wybór określonej kombinacji badany otrzymuje określoną ilość punktów.

Test Sigmunt

Menu