Planowanie rozwoju

Search
Generic filters
Exact matches only

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Przygotowanie spójnej koncepcji szkoleń i rozwoju pracowników w oparciu o badanie potrzeb rozwojowych organizacji. Potrzeby te mogą wynikać z problemów (blokad rozwojowych, np. niewłaściwej kultury organizacyjnej, braków i niedoskonałości systemów personalnych), zmian oraz potrzeb związanych z utrzymaniem istniejących standardów. W trakcie badania wyodrębniane są najważniejsze tematy rozwojowe dla organizacji. Proces badania stanowi swoisty audyt funkcji personalnej i polityki personalnej. Dzięki zaangażowaniu w badanie reprezentatywnej próby pracowników angażuje ich w proces rozwoju i zmian.

Badanie można przeprowadzić na poziomie całego zakładu lub wydziału.

Stosowane są takie metody jak: analiza dokumentacji, wywiady indywidualne i zbiorowe, badanie kwestionariuszem blokadowym.

Raport zawiera oprócz propozycji szkoleniowych i rozwojowych dla pracowników również wskazania koniecznych działań nie szkoleniowych, które powinny być podjęte, aby odpowiedzieć na istniejące potrzeby.

Menu