Projektowanie narzędzi i procesu AC/DC

Search
Generic filters
Exact matches only

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu badań kompetencji metodą AC/DC. W zależności od potrzeb Zamawiającego może ono dotyczyć całości poniższych etapów bądź tylko wybranych:

  1. Przygotowanie modelu kompetencyjnego na potrzeby badania (określenie kompetencji, opis definicji, poziomów i wskaźników behawioralnych).
  2. Przygotowanie narzędzi do badania (zadania typu: studia przypadków, scenariusze scenek, ćwiczenia praktyczne) oraz doradztwo w sprawie doboru dodatkowych, wystandaryzowanych narzędzi badania ( kwestionariusze, testy kompetencyjne) w odniesieniu do zdefiniowanych kompetencji.
  3. Przygotowanie dokumentacji AC/DC : harmonogram warsztatu AC/DC, arkusze obserwacji i oceny dla Asesorów, struktura raportu, struktura feedbacku.
  4. Przeszkolenie Asesorów pod kątem przygotowanych narzędzi oraz umiejętności obserwacji, oceny kompetencji i udzielania informacji zwrotnych.
  5. Przeszkolenie osoby prowadzącej AC/DC po kątem umiejętności prowadzenia warsztatu oraz prowadzenia spotkań podsumowujących z Asesorami.

Nasz zespół konsultantów to psycholodzy posiadający kompetencje w zakresie prowadzenia obserwacji, analizy zebranych na podstawie tej metody danych i wyciąganiu wniosków oraz przekazywania informacji zawrotnych, z dużym doświadczeniem w zakresie projektowania i prowadzenia AC/DC i planowania rozwoju osobistego i zawodowego.

Menu