Rekrutacja i selekcja pracowników

Search
Generic filters
Exact matches only

Audyt procesu rekrutacyjnego

Przegląd całości procesu rekrutacyjnego – od budowania opisu cech poszukiwanego Kandydata, przez dobór sposobów rekrutacji, analizę efektywności procesu selekcji po wdrażanie Kandydata do pracy. Przegląd pozwala na ocenę efektywności działań (adekwatność, korzyść vs koszt), inspiruje do wprowadzenia zmian, buduje współpracę pomiędzy wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie.

Po pierwsze audyt uzmysłowił nam, że jesteśmy dosyć oryginalni w sposobie, w jaki prowadzimy rekrutację, pokazał nam, co robimy dobrze. Jednak uzmysłowił nam również, że proces ten jest zbyt długi i przez to nieefektywny. Poza tym uzmysłowił nam rozdźwięk między tym, jak podchodzimy do Kandydatów, a co czeka potem nowo zatrudnionego pracownika. Po audycie wprowadziliśmy wiele zmian. Wykorzystaliśmy  narzędzia zaproponowane przez konsultanta. Rozwinęliśmy własne umiejętności prowadzenia wywiadów i analizy danych”.

Tworzenie charakterystyki psychologicznej kandydata (cechy osobowe, kompetencje miękkie, motywacja) w oparciu o wywiad i badania kwestionariuszowe.

W uzasadnionych przypadkach, kiedy o sukcesie w pracy decydują nie tylko kompetencje merytoryczne, ale również kompetencje interpersonalne, warto poszerzyć zbieranie danych przydatnych do podjęcia decyzji selekcyjnej o profesjonalne badanie psychologiczne.

Zakres raportu uzgadniany jest indywidualnie. Zazwyczaj zawiera on takie punkty jak:

  • Charakterystyka osobowa Kandydata – naturalne dopasowanie do charakteru pracy. Charakterystyka ta może być też przydatną informacją dla przyszłego przełożonego do budowania efektywnej współpracy.
  • Ocena silnych i słabych stron w zakresie wybranych kompetencji miękkich (np. komunikacja, budowanie współpracy, radzenie sobie ze stresem, elastyczność). W przypadku decyzji o zatrudnieniu Kandydata informacje te mogą być przydatne również do budowania planu rozwoju.
  • Charakterystyka czynników motywacyjnych i aspiracji pozafinansowych. Kandydata może być przydatna w ocenie poziomu dopasowania do możliwości, jakie oferuje organizacja, a w przyszłości- do budowania planu rozwoju i zaangażowania.

Dla firm pragnących zautomatyzować procesy rekrutacyjne oferujemy naszą autorską platformę Talent Plus wspomagającą rekrutację na wszystkich jej etapach. Z jej pomocą można otworzyć dowolną ilość projektów rekrutacyjnych, tworzyć bazy kandydatów, uruchomić automatyczny mailing, dokonywać porównań i ocen aplikacji. Istnieje także możliwość synchronizacji bazy z popularnymi portalami rekrutacyjnymi np. pracuj.pl

Katalog pytań rekrutacyjnych

Poniżej znajduje się lista pytań rekrutacyjnych. Proszę wybrać te pytania (zaznaczyć przez kliknięcie), które chcecie Państwo zadać kandydatom. Wybrane pytania będzie można wydrukować na osobnym arkuszu.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Menu