Trudne reklamacje

220,00 
Kategoria: Ćwiczenia grupowe, Negocjacje, Ćwiczenia grupowe, Zarządzanie i przywództwo

Opis

Cel ćwiczenia

Badanie zachowania Uczestników w dyskusji grupowej z przypisanymi rolami:

  • diagnoza umiejętności analizy danych, także ad hoc, prezentacji, umiejętności negocjacyjnych, narzędzi komunikacyjnych i in.,
  • doskonalenie planowania procesu budowania porozumienia w trudnej, firmowej sytuacji oraz w oparciu o priorytetowe cele rozwojowe
  • diagnozowanie wybranych kompetencji zarządczych, w tym szczególnie rozwiązywania sytuacji kryzysowej, a także projektowaniem prewencyjnych działań i łączeniem celów różnych osób
  • doskonalenie procesu łączenia celów osobistych, partykularnych celów działów z głównych celem firmowym
  • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w tym: reagowania na krytykę, tonowanie konfliktów, rozwiązywanie problemów wymagających współpracy, budowania koalicji itp.
  • wiele innych celów zależnie od wyboru i inwencji trenera

Opis ćwiczenia

Gra, w postaci posiedzenia zarządu firmy produkcyjnej spotykającym się w poszerzonym składzie – rywalizuje między sobą 8 osób w randze Dyrektorów pionów lub działów.Różnorodne, przypisane indywidualnie role pozwalają na „walkę o swoje”, ale także nakładają na wszystkich obowiązek działania prorozwojowo dla całej Firmy –instrukcjaobejmuje 8 rólnie przypisując nikomu uprzywilejowanej pozycji.
Treść case study „do rozwiązania” obejmuje kwestię dużej i kosztownej reklamacji oraz podziału dużej kwoty środków na działania prorozwojowe.
Zastosowanie ćwiczeniamoże być wieloaspektowe, zależnie od celów szkolenia i materiału wprowadzającego – to wybór trenera
Ćwiczenie wymaga dłuższego przygotowania, które można zrealizować z pomocą pre-work’u przed szkoleniem
Uwaga! Dostępne są dwie wersje ćwiczenia dotyczące różnych produktów: kuwertury czekoladowej – półproduktu oraz prostego sprzętu medycznego.

Tematyka szkoleń

Zarządzanie; negocjacje, AC i DC, planowanie i organizacja pracy, komunikacja

Forma pracy

Przygotowanie indywidualne, dyskusja z przypisanymi rolami, podsumowanie

Liczba uczestników

co najmniej 8 osób, nie więcej, niż 16 osób – bez szkody dla sensu ćwiczenia można ograniczyć ilość ról w dyskusji do 5-6

Czas trwania

150 – 200 minut

Zawartość produktu

  • Szczegółowa instrukcja dla trenera – 2 strony
  • Opisy ról dla każdego Uczestnika – po 1 stronie dla każdego łącznie 9 stron

Polecamy także

Inne produkty w tej kategorii

Menu